Keskkonnaameti juht Rainer Vakra avaldas täna ühismeedias, et Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal nähti mõned päevad tagasi kanakulli. Just seetõttu otsustas amet metsas raied ja mürarikkad tööd peatada. „Kanakull kuulub II kaitsekategooriasse ja on Eesti Punases Nimestikus arvatud ohualtite liikide hulka, kuna tema arvukus on madalseisus," põhjendas Vakra tööde peatamist.

„Kuna kanakull ei ole veel pesa valinud, siis ei ole õnneks selles osas keskkonnakahju reaalselt veel tekitatud. Kanakull asub pesitsema märtsi lõpus, aprilli alguses. Selle järgselt teeb Keskkonnaameti ekspert kindlaks, kus sellel aastal pesitsemine toimub, misjärel saab teha otsuse, kus ja millised tegevused on üldse lubatud," kirjutas Vakra.

Vakra kirjutas veel, et maa kuulub RMK-le, ehitustööde tellijaks on Tallinna keskkonna-ja kommunaalamet, töid teostab Altos Teed OÜ ja projekt on koostatud SA Eesti Terviserajad eestvedamisel. Ta lisas, et mustamäe elanikke protsessi ei kaasatud ja projekti eestvedajatel on nüüd augustini aega, et piirkonna inimestele oma plaane tutvustada ja mõistlike loodussõbralike kokkulepeteni jõuda.

Roheportaaliga rääkis ka Eesti Ornitoloogiaühingu auliige Eet Tuule, kellel tekkis eelmisel nädalal raietegevust nähes küsimus, kelle huvides ala asfaldiga katmine toimub. Ta on arvamusel, et kindlasti ei toimu see lindude ega mustamäe elanike huvides. „Miks peame leppima sellega, et enam-vähem loodusliku metsa asemel tahetakse rajada elutut pargimaastiku? Terviserada peabki looduslik olema, nüüd aga kaotatakse need ära," rääkis Tuule. Viimaks küsis ta, kes kaitseb elanikke ebapädevate ja hoolimatute ametnike eest.