Samuti hoiatab EMPL oma kirjas, et puidutööstuse laod on tühjenemas ja töö seiskumas. Lahendusena teeb EMPL riigile ettepaneku tõsta eelmise keskkonnaministri vähendatud riigimetsa raiemahte ning leevendada lindude pesitsemise ajal kehtivat raierahu. Samuti soovitavad nad välja töötada toetusmeetmed, mis aitaks puitu kasutada kaugküttes.

Ettepanekut raiemahte suurendada toetas ka ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Andres Sutt, kes soovitas keskkonnaministeeriumil raiemahud ja piirangud üle vaadata. Ta nimetas raiemahtude suurendamist võimaluseks aidata ettevõtetel tulevikus rohepöördele pühenduda.

Eesti keskkonnaühenduste koda (EKO) kirjutas samuti valitsusele saadetud avalikus kirjas, et raiemahtude tõstmine toimuks looduse arvelt, mis mõjutaks meie kõigi edasist heaolu. “Puidu tarbimist säästlikumalt korraldada on võimalik, kuid elu tagavale looduskeskkonnale asendust ei ole,” kirjutas EKO. Koda kutsus valitsust üles loobuma ka energiapuidu suuremahulisest ekspordist, et tagada energiajulgeolek.

Keskkonnaminister Erki Savisaar tõdes, et mõistab puidutöösturite muret, ent keskkonnaministeerium kindlaid otsuseid veel teinud pole. “Raiemahtude tõstmist ja langetamist riigi metsas ei saa otsustada uisapäisa ning ära kuulamist vajavad kõikide osapoolte argumendid,” ütles Savisaar. Samuti ei leevendata tema sõnul praegu linnurahu piiranguid, kuigi selle mõju linnustikule vajab teaduslikku uurimist.