Kummagi rattateedega tegeleva abilinnapea kohta oli kohal üks liikuvusekspert: sõna said Tallinna abilinnapead Madle Lippus ja Vladimir Svet ning eksperdid Marek Rannala ja Tõnis Savi, lisaks linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski.

Rannala ja Savi, kes koostasid siiani ellu viimata Tallinna rattastrateegia juba 2017. aastal, kutsuti kohale selleks, et nad annaksid tagasisidet linnavalitsuse plaanidele. Tõnis Savi alustas oma ettekannet luukere pildiga, viidates sellele, et ta on tüdinenud hindamast järjekordset linnaisade plaani. Ta näitas visuaale linnavalitsuse eelnevate aastate plaanidest, mis kunagi tõeks ei saanud.

Kogu sündmus meenutas eratundi, kus õpetajateks olid eksperdid ja õpilasteks linnavalitsejad. Iseäranis abilinnapea Vladimir Svet, kes istus Tõnis Savi ettekande ajal esireas nagu tubli õpilane ja kuulas. Savi lubas Svetile hiljem isegi joonised saata, kui viimane soovib nende järgi linnavalitsuse plaanid ümber teha. Koolitunni maik oli asjal juures ka seetõttu, et eksperdid näitasid visuaale sellest, kuidas oleks vastuipidiselt linna plaanidele mõistlik näiteks Luise või Endla tänavale rattatee ehitada.

Mida eksperdid siis linnavalitsusele ette heitsid?