Uuringu tarvis kasutatud proovid võeti 13 operatsiooni läbinud inimest kudedest. Kõige tavalisemad olid polüpropeeniosakesed, mida kasutatakse plastpakendites ja torudes, ning PET-plasti, mida kasutatakse joogipudelites. Kaks eelnevat uuringut, mis tehti küll lahkamisel, leidsid uuritavate kopsukoest sarnaseid kõrgeid mikroplasti määrasid.

„Me ei osanud oodata, et leiame kõige rohkem mikroplasti osakesi kopsude madalamates piirkondades. Lisaks ei osanud me oodata seda nii suurel hulgal," ütles uuringu üks autoritest Laura Sadofsky Suurbritannia meditsiinikoolis. See on üllatav, sest hingamisteed on kopsude alumistes osades väiksemad ja me oleksime oodanud, et nende suurustega osakesed filtreeritakse välja või need jäävad kinni enne nii sügavale jõudmist."

Need andmed annavad olulise edasimineku õhusaaste, mikroplasti ja inimeste tervise valdkonnas," ütles ta. Seda teavet võiks kasutada laborikatsete jaoks, et luua realistlikud tingimused ja teha kindlaks võimalikud tervisemõjud.

Varasemalt on teada, et hingame pidevalt sisse väikseid plastiosakesi, samuti satub osakesi meie kehasse toidu ja vee kaudu. Samuti on teada, et pidevalt kõrge mikroplasti tasemega kokku puutuvatel töölistel on kujunenud välja haigused. Hiljuti avastati mikroplasti esmakordselt inimese vereringest. Selle mõju inimese tervisele ei ole teada.

© Guardian News & Media