Svet arvas, et valitud ristmikele ja ühistranspordipeatusele tähelepanu pööramine muutub nüüdsest linnavalitsuse iga-aastaseks praktikaks, sest elu on näidanud, et need on peamised probleemkohad. „Tajume, et seal on inimestel ebamugav ja ebaturvaline, oleme saanud elanikelt ka tagasisidet. Lisaks näiteks Kaarli puiesteel oli ju möödunud sügisel ka avarii."