Taimla- ja seemnemajandusosakonna juhataja Esko Krinal selgitab, et metsa majandamisel tuleb meeles pidada olulist põhimõtet - metsal pole inimest vaja, inimesel metsa aga küll.

„Peamiselt kasvatatakse riigimetsas kuuske, mändi, kaske ja sangleppa. Jaotus on selline, et mõlemat okaspuud istutame umbes 10 miljonit taime, lehtpuid aga kaks-kolm miljonit," selgitab ta.

Selle nimel, et oleks, mida kevadel istutada, tuleb need taimekesed eelnevalt kasvatada. Selleks omakorda on vaja seemneid ning need kogutakse talvel käbidest.

Metsal pole inimest vaja, inimesel metsa aga küll.
Tööd on uute puude kasvatamisega palju ning sellega on RMKs hõivatud kokku umbes 200 inimest.

Metsataimi kasvatatakse kasvuhoonetes ja avamaataimlates. Taimlad asuvad üle Eesti: Iisakus, Kullengal, Maranal, Purilas, Reius, Rullis, Räpinas ja Tartus.

Kullenga taimla juht Margret Peiker meenutab, et 2021. aasta kevadel ja sügisel saadeti Kullenga taimlast metsakasvatajatele üle 1,8 miljoni kuusetaime.

Kiire tööaeg on ukse ees

Töid ja tegemisi jagub taimlas läbi aasta ning kohe-kohe on algamas kõige kiirem aeg - kevad ja suvi.

Metsaistutus on meeskonnatöö.

„Kui esimene külv märtsikuus on tehtud, hakatakse kohe aprillis põllult kuusetaimi välja võtma ja metsa saatma. Kõik kuusetaimed tuleb käsitsi üles võtta. Peale taimede väljaandmist alustatakse sügisel kasvuhoonest välja viidud kuusetaimede pakendamisega, ehk taimede külvikastist transpordikasti asetamisega. Transpordikastidega veetakse kuusetaimed juba põllule koolitamiseks," jutustab Margret Peiker.

Mais ja juunis toimub taimede koolitamine ehk põllule istutamine. Suvel tuleb taimlatöötajatel hoolitseda põllul kasvavate taimede eest neid rohides.

Viimane rohimine tehakse veel septembrikuus. Kohe peale seda ootab juba ees sügisene taimede väljavõtmine põllult, sest metsakasvatajad hakkavad tegema sügisistutust.

Oktoobris toimub järgmise aasta kevadel metsa istutatavate männitaimede sorteerimine ja transpordikastidesse asetamine. November on tavaliselt taimlas kõige rahulikum kuu, mil hakkavad ettevalmistustööd käbide varumiseks.

Juba detsembrikuus alustavad taimlatöötajad seemlates käbide varumisega ning okste lõikamisega. Sõltuvalt käbiaastast käib jaanuarist kuni maikuuni töö käbikuivatis. Kuigi terve aasta vältel on taimlas väga palju erinevaid töid ja tegemisi, leiame ka aega puhkamiseks."

Uus mets algab pisikestest seemnetest

Selleks, et kevadel midagi istutada oleks, tuleb puutaimed eelnevalt seemnetest ette kasvatada. Selleks omakorda on vaja käbisid.

Margret Peiker selgitab, et käbide varumine on väga tähtis, sest käbidest saadavatest seemnetest saab mets uue alguse. „Käbisid varutakse kuuse- ja männiseemnete saamiseks seemlatest ja riigimetsast selleks sobivatelt lankidelt," ütleb ta ning annab ülevaate, mis käbide ja seemnetega edasi tehakse.

RMK seemnevarud metsaseemnete vajaduse tagamiseks
  • Männi seemet 3-4 aasta mahus
  • Kuuse seemet 7-8 aasta mahus
  • Arukase seemet 2 aasta mahus
Hetkel on seemnevarus

  • Männi seemet 2,6 tonni, s.o. 5 aasta maht
  • Kuuse seemet 5,6 tonni, s.o. 12 aasta maht
  • Arukase seemet 250 kg, s.o. 3 aasta maht

Käbide lüdimine ja metsapuuseemnete töötlemine toimub RMK Kullenga taimlas asuvas käbikuivatis, mis on ühtlasi Eesti ainuke käbikuivati. Kui käbid on jõudnud Kullenga taimlasse, siis kõigepealt suunatakse käbid puhastustrumlisse, kus eemaldatakse okkad ja muu praht.

Käbide varumine on väga tähtis, sest käbidest saadavatest seemnetest saab mets uue alguse.
Seejärel liiguvad käbid kuivatisse. Käbide kuivatamiseks kasutatakse kuivatuskappe, kus käbisid kuivatatakse kindla temperatuuri juures 24 h. Kuusekäbisid kuivatatakse 40-45 kraadi juures, männikäbisid 50-55 kraadi juures. Kuivatuskappidest tulnud käbid valatakse raputajasse, mis eraldab käbidest tiibadega seemned. Seejärel pannakse tiibadega seemned trumlisse, mis eraldab seemnetelt tiivad. Edasi järgneb seemnete puhastamine vibrosorteeril, kus sõelutakse seemnetest välja vaigutükid, okkad ja muu väikene praht. Peale seda liiguvad seemned juba õhksorteeri, mis eraldab tervetest seemnetest tühjad ja katkised seemned. Järgmisena toimub seemnete pesu ja nõrgumine. Alles järgmisel hommikul liiguvad seemned edasi seemnekuivatuskappi, kus need kuivatatakse ladustamiseks sobiliku niiskustasemeni. Kuivatamisele järgneb veel seemnete lõplik puhastamine õhusorteeriga ja alles siis pakendatakse puhtad seemned käbipartiisiltidega tähistatud plastanumatesse ning viiakse kaalumisele. Seemneid hoiustatakse külmhoidlas, kus temperatuur on -7 kraadi.

Kasvuhoonest koolitamiseni

Kullenga taimlas kasvatatakse männi- ja kuusetaimi. Juba märtsikuus toimub esimene männikülv, kuusekülv aga tehakse enne jaanipäeva.

„Seemnete külvamiseks on Kullenga taimlas olemas külviliin, mis külvab igasse külvikasti pesasse ühe seemne. Seejärel liiguvad külvikastid kasvuhoonetesse. Meil on kolm kasvuhoonet, mis kõik on köetavad.

Kasvuhoonetes hoolitsetakse männitaimede eest kuni jaanipäevani, mil neid seal kastetakse ja rohitakse. Enne jaanipäeva kolitakse külvikastid männitaimedega kasvuhoonetest õue kasvatusväljakutele, kus nad kosuvad kuni järgmise kevadeni. Männitaimede asemele tulevad kasvuhoonetesse kuusekülvid. Oktoobri lõpus kolitakse ka kuusetaimed õue talvituma.

Sügisel pakendatakse männitaimed külvikastidest transpordikastidesse ümber ja jäetakse talvituma. Kevadel tulevad juba metsakasvatajad taimedele järgi, et need metsa istutada.

2021. aastal kasvatati kolmes Kullenga kasvuhoones kokku 1,2 milj. männitaime ja 1,8 milj. kuusetaime.

Taimede koolitusmasinaga pannakse pea aasta aega külvikastis kasvanud seemikud põllumulda, et need enne metsa istutamist poolteist-kaks aastat veelgi tugevamaks ja vastupidavamaks kasvaksid.

Erinevalt männitaimedest, istutatakse pisikesed kuusetaimed Kullengal põllule, ehk koolitatakse. Koolitamise aeg on kevadel väga lühike, kus võimalikult kiiresti tuleb väiksed taimed mulda saada. Põllul kasvavad noored kuusetaimed veel kaks aastat, enne kui nad on valmis metsa saatmiseks. Koolitamise teeb tihti keeruliseks vihm ja pikalt kestev põud. Istutuse ajal on meil töös kaks koolitusmasinat. Ühel koolitusmasinal teevad tööd kokku 10 inimest. 5 naist istub koolitusmasinal ja asetab taimekesi istutuspesadesse, samal ajal kaks naist kõnnivad masina järel ja kontrollivad, kas masin on korralikult taime mulda pannud ja korrigeerivad vajadusel. Lisaks naistele on masinal töötamas ka 3 meest: traktorist, taimekastide etteandja ja kastide platsilt põllule vedaja. Põllul kasvavaid kuusepeenraid rohitakse hooaja jooksul 2-3 korda," kirjeldab Margret Peiker ning lisab, et 2021. aastal koolitati Kullengal 2 miljonit kuusetaime.

Väikese metsataime nimel tehakse ära suur töö

Väikese metsataime nimel tehakse ära suur töö

Koolitamine tähendab tegevust, kus pea aasta aega külvikastis kasvanud seemikud istutatakse põllumulda, et need enne metsa istutamist poolteist-kaks aastat veelgi tugevamaks ja vastupidavamaks kasvaksid. See on vajalik, kuna põllus kasvades areneb kuusetaimede juurestik tugevamaks ja taimed hakkavad tasapisi harjuma erinevate ilmastikuoludega. See tagab, et metsa istutatavad noored taimed on elujõulised ja vastupidavad. Kevadel koolitame kuusetaimi.

Koolitamine on meeskonnatöö, üksinda seda teha ei saa. Ainuüksi koolitusmasinale on vaja vähemalt 8 -10 inimest, kus igaühel on väga tähtis roll, et taimed saaksid põldu võrdsete vahedega sirges reas.

Koolitamine kestab pea jaanipäevani ning sellega töö ei lõpe. Nii nagu metsas peale istutamist tuleb metsanoorendikku hooldada, nii tuleb ka taimlas peale koolitamist noori taimi hooldada. Suve jooksul on selliseid suuri põlde, kuhu oleme koolitanud miljoneid kuuse-, kase- ja sanglepataimi, vaja rohida 2-3 korda. Ühe väikese metsataime metsa jõudmiseks tuleb enne väga palju tööd ära teha, alates seemne külvamisest ja kasvuhoones kasvatamisest kuni koolitamiseni ja selle põllult väljakaevamiseni.

Mulle meeldib, et töö tulemus on koheselt silmaga näha. Kui päeva lõpuks on sada tuhat taime põldu koolitatud või koolitamise lõpuks juba suur põld miljoneid taimi täis, siis on sellest suur rõõm. Kui täna koolitatud taimed järgmisel sügisel või ülejärgmisel kevadel metsa istutatakse, siis on uhke tunne, et olen saanud sellesse oma panuse anda.

-Metsandustudeng ja taimlatööline Liis

Jaga
Kommentaarid