„Biometaani tootmine võimaldab utiliseerida biolagunevaid jäätmeid, väärindada sõnnikut ning vähendada jäätmetekitajate ja põllumajandusettevõtete keskkonnamõjusid. Biometaani tarbimine annab võimaluse tarbida kohalikku rohelist kütust ja vähendada transpordisektori keskkonnajalajälge“ rääkis Bioforce'i tegevjuht Henry Uljas.

Tulles keskkondliku mõju juurde, siis millist mõju avaldab biometaani tootmine inimestele, kes elavad jaamade lähiümbruses?

„Sellel on positiivne mõju. Väga oluline detail on ikkagi see, et kui inimene elab näiteks suure veisefarmi kõrval, kus veisesõnniku laotamine tekitab ebameeldivat lõhna, mis häirib kindlasti elanikkonda, siis tänu biometaanijaamale väheneb lõhnahäiring oluliselt. Tootmises lagundame halvasti lõhnavad ained ära ja pärast seda tekib kääritusjääk, mille lõhnakomponent on 90% ulatuses vähenenud,“ lisas Uljas.

Milliseid gaase ja nende kasutusvaldkondi Eestis ja Euroopas kasutatakse? Kuidas näeb välja biometaani tootmine? Milline on majanduslik vaade rohegaasi tootmisele? Nendele küsimustele annavad vastuse Bioforce'i arendusjuht Karl Koort ja tegevjuht Henry Uljas.

Kuula saadet Delfi Taskust

1x
00:00