Kevadsuvisel ajal kehtib Eesti metsades pesitusrahu. Looduskaitseseaduse alusel on looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine keelatud, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Ometi jagasid kohalikud elanikud raietegevuse järel sotsiaalmeedias videoid pesadest, kus veel linnumunad sees. Marili sõnul võttis ta ühendust ka pesitusrahu järelevalvet teostava keskkonnaametiga, kust talle aga öeldi, et kõik on seaduslik: metsaomanikule on väljastatud raieluba, kus on kirjas, et pesitusrahu ajal ei ole soovituslik raiet teha.