Artiklis öeldakse: "Neste keeldus ütlemast, mitu protsenti lennukikütuse segust moodustavad palmirasvhapete destillaadid (PFAD)". See väide on vale, sest olime ajakirjanikule konkreetselt öelnud, et Neste MY jätkusuutlikku lennukikütust toodetakse ainult kasutatud toiduõlist ja loomsete rasvade jäätmetest.

Mis puutub artiklis esitatud väitesse, et Neste palmiõli tarnijad olid aastatel 2019–2020 seotud märkimisväärse metsade mahavõtmisega, siis me oleme nendele väidetele avalikult vastanud juba siis, kui need 2020. aastal esmakordselt avalikustati. Hiljem avaldasime järelteate, kui juurdlus selgitas välja, et puuduvad tõendid, mis toetaks väiteid tõsistest jätkusuutlikkuse alastest rikkumistest Neste tooraine tarneahelas. Kuigi meie juurdlused kõigi nende väidete kohta on lõpule viidud, jätkame me palmiõlitööstuse nende turuosaliste jälgimist, kelle kohta süüdistusi esitati.

Tehes koostööd Coldplayga me ei kasuta toorainena tavalist palmiõli ega teisi kvaliteetseid taimeõlisid taastuvkütustes, mida tarnime. Nagu me läbipaistvalt oma veebilehel selgitame: kasutame jätkusuutlikult toodetud taimeõlisid nagu 100% sertifitseeritud ja kontrollitud päritoluga palmiõli, et toota jätkusuutlikke tooteid konkreetsetele turgudele, võttes arvesse nende turgude poolt seatud tingimusi. Tavaliste taimeõlide osakaal, samuti tavalise palmiõli osakaal, on Neste globaalses taastuvtooraine baasis viimase kümnendi jooksul oluliselt vähenenud - 2021. aastal oli see ligikaudu 8%. 2023. aasta lõpuks plaanime tavalise palmiõli osakaalu Neste globaalses taastuvtooraine baasis vähendada 0%-ni.

Artikkel kritiseerib kasutatud toiduõli ja loomsete rasvade kasutamist taastuvkütuste toorainena, kuid tahaksime rõhutada, et praeguse kliimakriisi ajal on fossiilsete ressursside asendamine säästvalt toodetud taastuvate ja ringlussevõetud toorainetega võtmetähtsusega, et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja võidelda kliimamuutuste vastu. Üleminek taastuvenergiale, sealhulgas taastuvkütustele, aitab ka vähendada sõltuvust fossiilse energia impordist. Jäätmete ja jääkide tõhus kasutamine on üks ringmajanduse alustalasid. Kvaliteetsete toodete valmistamine jäätmetest ja jääkidel põhinevatest toorainetest on näide ressursside tõhusast kasutamisest. See on ka üks peamisi meetmeid, kuidas vähendada survet haritava põllumaa laiendamisele metsade maharaiumise ja looduse arvelt, et hakata seal kasvatama õlikultuure erinevaks otstarbeks.

Loomsed rasvad on tõepoolest jäätmed. Need tekivad toiduainetööstuses lihatöötlemise käigus ja on laialdaselt kättesaadav tooraine tänu rohkele lihatootmisele üle maailma. Loomseteks rasvadeks loetakse kõiki rasvaülejääke, mis tekivad liha töötlemisel ning mis jäävad üle siis, kui toiduks kasutatav liha on ära võetud.

Kasutatud toiduõli seevastu koosneb õlidest ja rasvadest, mida toiduainetööstus ja restoranid on tarbinud toidu valmistamiseks. Toiduhügieeni tõttu see enam inimtoiduks ei kõlba, niisiis kogutakse kasutatud toiduõli kokku ümbertöötlemiseks ja edasikasutamiseks, nagu näiteks taastuvkütuste tooraineks. Neste hangib kasutatud toiduõli kogujatelt ja vahendajatelt paljudest erinevatest riikidest maailmas. Muu hulgas on ettevõte investeerinud USA juhtivasse kasutatud toiduõli koguvasse ja ümbertöötlevasse Mahoney Environmentalisse, et rajada ülemaailmne jäätmete ja jääkide tooraineplatvorm, mis suudab sammu pidada maailmas kasvava nõudlusega taastuvate toodete järele. Müüa midagi muud kasutatud toiduõli pähe, näiteks Euroopa biokütusetööstuse jaoks – nagu artikkel näib vihjavat – peetakse kuritegelikuks tegevuseks ja pettuseks, mistõttu ametiasutused uurivad selliseid väiteid alati põhjalikult.

Kui sellised pettused või muud jätkusuutlikkuse alased rikkumised või puudused tulevad ilmsiks Neste tooraine tarneahelatega seoses, võtame me kõiki väiteid rikkumiste ja puuduste kohta alati väga tõsiselt ning uurime neid juhtumeid isegi siis, kui need ei ole otseselt seotud meie tarneahelaga, kuid puudutavad kaudselt meie tarnijaid, näiteks nende tütarettevõtete või omanike kaudu. Meie tarnijate vastu suunatud usaldusväärsetest allikatest pärit tõsiste süüdistuste menetlemise korral paneme kõik edasised ostud nendelt tarnijatelt ootele. Me avalikustame läbipaistvalt teavet kaebuste juhtumite kohta (vt meie veebilehte: https://www.neste.com/sustainability/sustainable-supply-chain/renewable-raw-material-grievances) ja teatame oma tegevustest nii pea, kui oleme saanud piisavalt informatsiooni meie tarneahelas osalejatelt. Samuti jälgime aktiivselt väljaspool meie enda tarneahelat toimuvat ning püüame toeks olla heastamismeetmetega.

Kui ilmnevad puudused taastuvtooraine tarneahelas, on kaasamine ja koostöö tarnijaga alati meie kõige esimene tegevuspõhimõte - usume, et nii tegutsemine on kõige tõhusam abinõu probleemide lahendamiseks. Kui juurdluse käigus selgub, et meie tarnijatega sõlmitud lepingutes sisalduvaid jätkusuutlikkuse kriteeriume ja nõudeid on tõendatavalt rikutud ja nende olemust peetakse tõsiseks ning nende probleemide lahendamisel ei ole mõistliku aja jooksul tehtud edusamme, võime me lõpetada oma lepingu oma tarnijaga – me oleme seda varem teinud.

Neste jaoks on jätkusuutlikkuse tagamine kesksel kohal. Sarnaselt Coldplayga tunnistame, et jätkusuutlikkus on teekond, mille jooksul tuleb jätkuvalt pühenduda pidevale täiustamisele.

Sellekohastest püüdlustest annab tunnistust Neste valimine Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksisse 15 aastat järjest ning Corporate Knights 100 kõige jätkusuutlikuma ettevõtte edetabelisse 16 aastat järjest - selle järgi oleme oma sektori kõige jätkusuutlikum ettevõte. Neste on avalikustanud ka viimase 15 aasta kliimamuutuste ennetamise meetmed CDP-s; 2021. aastal saavutas Neste CDP kliimamuutuste hindamisel Leadership taseme ning oleme saavutanud Leadership taseme (A või A-) viis aastat järjest alates praeguse hindamissüsteemi kasutuselevõtust 2016. aastal.

Pidasime selle koostöö sõlmimisel Coldplay meeskonnaga põhjalikke vestlusi jätkusuutlikkuse paljude aspektide üle. Oleme uhked ja tänulikud Coldplayle usalduse eest Neste partnerlusse, et muuta maailmaturnee jätkusuutlikumaks. Oleme jätkuvalt pühendunud selle eesmärgi tagamisele, et meie tegevused ja meie panus jätkusuutlikkusse vääriks kõikide meie klientide ja sidusrühmade usalduse. Oleme endiselt väga kindlad oma jätkusuutlikkuse teekonnas, püüdes alati pingutada paremate tulemuste nimel, ning samal ajal aidates oma klientidel ja partneritel sama saavutada.