Eesti inimeste elektri- ja soojusenergia varustuskindluse ja energiajulgeoleku tagamiseks, sektori tööhõive säilitamiseks ja kuuse-kooreüraski kahjustuste tõttu otsustas keskkonnaminister Erki Savisaar loobuda selleks aastaks plaanitud uuendusraiete pindala täiendavast vähendamisest. 
„Me ei saa riskida külmade tubade ja ühe sektori suure tööpuudusega, seepärast on pindala täiendava vähendamise otsuse muutmine vajalik. Samas ei korva muudatus Venemaalt ja Valgevenest tulnud puiduimpordi kogu puudujääki,“ ütles Savisaar. Ministri sõnul peab sektor otsima jätkuvalt alternatiivseid tarneallikaid ja kaugkütjad võtma suuna pikemaajaliste puidulepingute sõlmimiseks.