Ajakirjanduslikult püüavad mõned huvigrupid ja poliitilised surverühmad luua seoseid ja levitada erinevaid müüte Euroopa kasvuhoonegaaside ühe aruandlusvormi, LULUCF-i kohta. Vaadates Eesti LULUCF vähenemise tegelike numbrite taha, võime aga näha seal selget mõju metsamaa muutumisel asulamaaks, milleks on erinevad taristuprojektid, hoonete ja teede alune maa.