Põlva vallal tekkisid aga juba 2018. aastal uut üldplaneeringut koostades vastuolud, sest selgus, et ühelt poolt kohustab planeerimisseadus valda kohalikku kultuuripärandit ehk ristipuid kaitsma ja säilitama, teiselt poolt ei anna metsaseadus võimalust ristipuudele raiepiiranguid kehtestada. Seega oli vallavalitsusel kaks halba valikut: kas rikkuda metsaseadust või planeerimisseadust. Tupikseisus vallavalitsus otsustas pöörduda otse riigikohtu poole, et vältida hilisemaid kohtuvaidlusi metsaomanikega.

Sel teisipäeval avalikustas Riigikohus vaidluse otsuse, mille sisu palus Eesti Päevaleht lahti selgitada Põlva valda esindanud advokaadibüroo RASK vandeadvokaadil Villy Lopmanil. Ta rõhutas, et vald pöördus kohtusse küsimusega, kas kohalikul omavalitsusel on õigus rakendada raiepiiranguid olukorras, kus kehtiv õiguskord on selles osas ebaselge või lünklik.