„Paralleelselt kliimamuutuse pidurdamisega peame endile aru andma, et kliimamuutus ja selle mõjud on kohal ning need aina süvenevad. Ehkki kohanemine on üks peamisi võimalusi, kuidas muutuva kliima tingimustes ka tulevikus oma tervist hoida või toidulaud ja seda tagav loodus säilitada, on Eesti valmisolek tagajärgedega kohaneda ebapiisav,“ sõnas KÕK-i õigusekspert Triin Jäädmaa.

Riigil peab olema suurem roll

Uuringust selgus, et vaid 6% Eesti elanikkonnast teab, millised riigiasutused kliimamuutusega kohanemisega tegelevad. Rohkem soovivad sellest teada aga 64% Eesti inimestest, keskmisest enam need, kes on tagajärgede pärast juba mures ning nõustuvad, et need mõjutavad nende tulevikku negatiivselt.

„Riigiasutustel peab olema selge rolli ja vastutuse jaotus ning hea arusaam, millega me kliimamuutuste tuules silmitsi seisame. Seda tuleb arusaadavalt kommunikeerida ka avalikkusele. Mida teeme erakordsete põudade, kuumalainete, metsatulekahjude või paduvihmade korral? Kuidas aitame loodusel toime tulla võõrliikide ja kahjuritega? Kuidas valmistume suureks rändesurveks või ülemaailmseteks tõrgeteks toidutootmises? Samuti on väga oluline, et kohanemine saaks elementaarseks osaks ruumilises planeerimises,“ selgitas Jäädmaa.

Arvamusuuring viidi läbi 1000 Eesti elaniku hulgas 2023. aasta märtsis-aprillis. Uuringu küsitlustöö tegi Norstat, andmeid analüüsis Intense Growth Hub. Uuringu tellis keskkonnaõiguse keskus Euroopa Liidu rahastatava projekti „Avalikkuse teadmiste suurendamine kliimamuutusega kohanemisest ja kliimaõigustestraames.