Uues aruandes „Ohus press ja planeet“ näitas UNESCO analüüs, et aastatel 2009–2023 on vähemalt 749 keskkonnaküsimusi kajastavat ajakirjanikku ja meediatöötajat langenud mõrva ohvriks või on neile osaks saanud füüsiline vägivald, kinnipidamine ja vahistamine, veebipõhine ahistamine või õiguslikud rünnakud. Vähemalt pooled nendest rünnakutest on toime pannud riikliku taustaga isikud ja vähemalt veerandi eest vastutavad eraõiguslikud isikud.