Eile jõudsid linnaisad ja kohalik kogukond arutelu käigus seisukohale, et praegu peatatakse kogu projekt. Uusi võimalikke lahendusi otsitakse koostöös laiapõhjalise töörühmaga, kuhu hakkavad kuuluma eri siht- ja huvirühmade esindajad.

„Viimaste nädalate jooksul oleme arutanud Nõmme-Mustamäe terviseradade rajamist eri formaatides kümnete ja kümnete kogukonna liikmetega. Ka eilsel kirglikul arutelul jäi kõlama paljude inimeste mure metsa tuleviku pärast. Paljud inimesed rõhutasid, et uute objektide rajamisel peab sekkumine loodusesse olema minimaalne. Otsustasime terviseraja arendamise peatada ning ühtlasi lõpetab linn kehtiva lepingu ehitajaga,“ ütles Nõmme linnaosavanem Lauri Paeveer.

„Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala on koduks mitmele kaitsealusele taime- ja loomaliigile. Meie jaoks on äärmiselt oluline liigirikkuse säilitamine, kuid seejuures peame ka laiendama võimalusi liikumiseks looduses, et rohkem inimesi saaks seal jalutada või jalgrattaga sõita. Selleks et leida konstruktiivseid lahendusi, moodustame minu ettepanekul töörühma, kes saab põhjalikult tutvuda projekti koostamise etappidega ning selle aluseks olevate dokumentidega. Kaasame sinna kohaliku kogukonna, spordikogukonna, teadlaskonna, loomasõprade, maastikuarhitektide ühenduse ja puuetega inimeste esindajaid,“ lisas Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats.

SA Eesti Terviserajad eestvedamisel koostatud kergliiklusteede projekt on osa suuremast terviseradade võrgustikust, mis paikneb Mustamäe ja Nõmme linnaosa piiril. Projekti laiemaks eesmärgiks on keskkonnahoidlikuma, puhtama, turvalisema ja aktiivsema linnakeskkonna loomine.

Märtsis avastati piirkonnast kanakulli pesa ja ajutiselt tööd peatati. Kanakull kuulub Eestis II kaitsekategooriasse, kuhu on arvatud väga piiratud alal või vähestes elupaikades esinevad liigid, kes võivad neile ohtlike tegevuste jätkumisel sattuda hävimisohtu. Töödega plaaniti jätkata suve teises pooles, kui kanakulli pesitsusaeg on läbi. Praegu metsaalal ladustatud palgid viiakse metsast välja suve lõpus, sest neis võivad pesitseda linnud. Lindude kõrval on pööratud tähelepanu ka taimestikule. Keskkonnaameti loal on ühe teelõigu äärest istutatud ümber kaitsealuseid taimi, et väärtuslikud liigid rekonstrueerimistööde käigus kannatada ei saaks. Siiski otsustas linn praegusel etapil tööd peatada ja lepingu ehitajaga lõpetada.