Selle aasta märtsis algasid SA Eesti Terviserajad eestvedamisel Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kergliiklusteede võrgu laiendamistööd ja selleks võeti ametlikel andmetel maha üle 500 elujõulise puu. Märtsi keskpaigas peatas keskkonnaamet tööd 31. juulini, sest metsas nähti kaitsealust kanakulli. Mais jõudsid linnaisad ja kohalik kogukond kokkuleppele, et kogu projekt peatatakse ja metsa edasise saatuse otsustamiseks kutsutakse kokku eraldi komisjon, kuhu kuuluvad ka kohalike seltside esindajad.