Uus mudel arvestaks loodusseaduste seatud planetaarseid piire ning seaks inimeste vajadusi üksikisiku ja ühiskonna tasemel ettepoole äride huvidest teenida suuremaid kasumeid. Sellisele uuele majandusmudelile üleminek võimaldaks meil tsivilisatsioonina pidada vastu kliimakriisi tagajärgedele ning hoida ära selle hullemaid mõjusid, kuid viiks meid ka võrdsema ja turvalisema ühiskonnani, kuhu väidame tahtvat jõuda.